atenga insights logo with slogan

Hur mycket bör jag se på mina konkurrenters priser?

Oavsett vilken bransch du är verksam inom har du någon gång följt dina konkurrenters prissättning. Det är alltid klokt att granska och hålla koll på sina konkurrenter. Du kan alltid lära dig mycket av dina konkurrenter, men detta kanske inte är sant om du tittar på deras prissättning. På det hela taget är det att titta på dina konkurrenters prissättning ett sätt att formulera en prissättningsstrategi – men det är långt ifrån den bästa strategin.

Kan du granska dina konkurrenters prisstrategier?

Ja, i viss utsträckning kan du det. Det enklaste sättet att spana efter dina konkurrenter är på nätet. De flesta företag och verksamheter delar offentligt med sig av sin prissättning på nätet, vilket innebär att det är gratis för dig att granska deras prissättning också. Även om du bör hålla ett öga på deras priser på nätet ska du inte hålla det som en enda källa till sanning. Din konkurrent kanske ger ut stora rabatter på sin sida – vilket inte syns när du bara granskar webbplatsen. Du kan alltså vara säker på att de priser som de meddelar online är det slutliga försäljningspriset.

En annan viktig notering är att du inte känner till dina konkurrenters marginaler. De kan ha ett bättre avtal med sina leverantörer, fabriker osv. På så sätt säkerställer de sina marginaler.

Kommer jag inte att förlora alla mina kunder till mina konkurrenter om jag höjer mina priser?

Inte nödvändigtvis, men det finns naturligtvis alltid en risk att du förlorar några av dina kunder. Detta gäller särskilt de mer priskänsliga kunderna. Men hela idén med prisväggar är att efterfrågan är högre på den prisnivån. Kort sagt, du vinner en del och du förlorar en del.

Det är viktigt att komma ihåg att människor inte är 100 % rationella, vilket innebär att priserna är föremål för våra känslor. Det betyder att om en produkt eller tjänst är för hög kan vi kanske önska oss den men inte ha råd med den. Om något däremot är för lågt prissatt kan vi uppfatta det som lägre kvalitet. När vi anser att något är av låg kvalitet är vi också ovilliga att köpa det.

Men det är viktigt att komma ihåg att när vi ändrar priserna kan vi upptäcka att vi borde sänka dem, eftersom vi befinner oss på fel sida av en prismur. Med andra ord kan ett lägre pris hjälpa oss att erövra en större del av marknadsandelen. Vi kan dock inte vara dimridåer, ett lägre pris kommer att påverka våra marginaler, men detta kan i vissa fall uppvägas av den större marknadsandelen.

Det viktigaste att ta med sig när man tänker på konkurrenternas prissättning

Detta är komplicerat att borra ner till några punkter, för att göra något korrekt och sofistikerat behöver du expertis från någon som kan prissättningsstrategier. Ju mer du börjar tänka på det, desto bättre kan du samarbeta med din priskonsult. Naturligtvis svarar vi alltid gärna på alla frågor som du kan ha om din prissättningsstrategi.

Fler nyheter

  • svenska
Load More

End of Content.

Atenga Insights white logo

Atenga Insights är ett snabbt växande, globalt företag som bryter mot priskonsultbranschen. Med hjälp av vår unika proprietära teknik PDA™ identifierar vi det pris och den positionering som kommer att generera högre försäljning och vinst för våra kunder.

© 2022 Atenga Insights Group AB. Alla rättigheter reserverade. Integritetspolicy & användarvillkor.