Ta reda på ditt optimala pris

De bästa priskonsulterna inom olika branscher.

Mät dina kunders verkliga betalningsvilja & optimera din vinst.

Vi erbjuder flera servicepaket som är skräddarsydda för ditt företagsbehov. Med en prissättning som grundar sig i verkligheten, Atenga Insights Nordic mäter dina kunder och dina potentiella kunders verkliga betalningsvilja.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om vår prissättningsmetod.

Background

Våra tjänstepaket för prisstrategier:

Vi erbjuder 3 olika paket för prissättningskonsulter, du väljer det som passar ditt företags behov bäst. 

Advanced

Basic

Prisväggar
Förstår din kund demografi
Segmentering
4 veckors leverans
Proffesional

Pro Plan

Prisväggar
Förstå dina kunders demografi
Segmentering
Förstå dina kunders verkliga betalningsvilja
4 veckors leverans
Starter

Entry

Prisväggar
Segmentering
4 veckors leverans
Förstå vad dina kunders verkliga betalningsvilja

Kundsuccéer.

Förutsägande prissättning med bevisad erfarenhet.

Hundratals företag har valt att samarbeta med oss för att prissätta sina produkter och tjänster, med total kundnöjdhet. Lär dig av deras erfarenheter och ta reda på hur du också kan öka din försäljning och vinst.

Vår Metod.

Vetenskaplig prissättning: Predictive Demand Analysis™

Många företag lämnar pengar på bordet eftersom de inte sätter det bästa priset, trots att det är det mest effektiva sättet att öka försäljningsvolymen och vinsten. Vår beprövade metod, Predictive Demand Analysis™, garanterar en snabb process och exakta prisrekommendationer.

I stället för att titta på tidigare historiska data mäter vi hur den framtida efterfrågan på en produkt eller tjänst påverkas av det pris du tar ut; baserat på demografi, funktioner och värdebudskap. På några veckor får du en detaljerad rapport om vad kunderna på din totala adresserbara marknad är villiga att betala för dina produkter och tjänster, baserat på utvalda variabler, och du vet vilket pris som kommer att generera den högsta försäljningen och vinsten för ditt företag.

Du kommer också att identifiera de psykologiska prispunkter där små prisförändringar förändrar försäljningsvolymen och intäkterna avsevärt, så kallade prisväggar, och du kommer att få en inblick i hur olika aspekter av din produkt, dina tjänster och ditt budskap påverkar kundernas betalningsvilja. Du kommer faktiskt att ha en strategi för marknadsintroduktion som bygger på data och som säkerställer högsta möjliga försäljningsvolym till högsta möjliga pris.

Vår process innehar 4 steg:

Processerna på djupet

Data discovery - Intervjuer & Baseline Document

Ett projekt börjar med att fånga dina interna uppfattningar om viktiga värdedrivare, köpdrivare, nöjdhetsnivåer och drivkrafter, missnöjda och prisdrivande faktorer som påverkar köpbeslut på din marknadsplats. Vi kommer att göra detta genom att intervjua (vanligtvis) 3 – 4 chefer, och flera marknadsföringspersoner och kundinriktade individer såsom säljare och kundsupportpersonal från ditt företag.
 
Vi dokumenterar resultatet av intervjuerna i Baseline Document. Baseline Document täcker inte bara ditt eget företags uppfattning om dina upplevda värderingar på marknaden och dina konkurrenters, utan det avslöjar också eventuella avvikelser mellan ledningsgruppen, marknadsföringsteamet och säljkåren.
 
Att bara ha dokumenterade uppfattningarna hos din nyckelpersonal kan ge betydande värde, eftersom dessa uppfattningar ligger till grund för de flesta viktiga beslut som ditt företag fattar. Deras syn på prisdrivkrafter, värderingar, attribut, styrkor, svagheter, konkurrenter, värdeuppfattningar hos dina kunder tjänar alla till att driva din produktutveckling, tjänstedefinition, marknadsföring, försäljning och prissättningsbeslut. Baseline Document korrelerar dessa interna uppfattningar; det ger dig ett fönster till ditt företags konsekvens och förmåga att lyckas på marknaden.

Datainsamling - Forskningsdesign

Med rötter i Baseline Document, är Research Design det skräddarsydda instrumentet för online-undersökningar och intervjuer. Den utökar frågorna i Baseline Document och följer
 
”Kunders och icke-kunders beslutsfattande” och köpprocess för att ta reda på hur köparen uppfattar samma frågor.
 
  • Vad som verkligen skapar och förstärker marknadsplatsens uppfattning om värde
  • Vad gör det möjligt för kunder att fatta ett köpbeslut – (eller inte)
  • Vad driver kundlojalitet, nöjdhet och missnöje
  • Vad påverkar betalningsviljan och hur de bestämmer sig bland de olika konkurrenterna och alternativen.
 
Din marknadsplats består av kunder, potentiella kunder, förlorade affärskontakter, tidigare kunder, konkurrenter och (eventuellt) kanalpartners. Marknadsundersökningen görs för dessa grupper. Research Design profilerar också respondentbasen och egenskaperna hos alla individer som kommer att värvas till undersökningen.
 
Man är noga med att respondenterna inte kan förstå från online-undersökningen eller intervjuerna vem sponsorn är – du förblir anonym. Först när anonymiteten är garanterad kommer data som fångas i marknadsundersökningsfasen att vara sanna och pålitliga.
 
Förstå betalningsviljan
Prissättningsforskning är där värdeuppfattningar och drivkrafter, beslutsdrivande, beslutslandskapet, varumärkeslojalitet, priselasticitet, nöjdhetsdrivare, betalningsvilja fångas. Den använder online-undersökningar och personliga intervjuer för att samla in data om:
 
  • Hur ditt företag uppfattas på marknaden
  • Hur dina konkurrenter uppfattas
  • Hur olika segment av marknaden prioriterar de problem ditt företag löser och vad de är villiga att betala för lösningar på dessa problem.
 
Eftersom forskningen bedrivs anonymt och försökspersonerna aldrig vet för vem forskningen utförs, abstraheras egenskaper och funktioner hos produkten eller tjänsten, och ditt företag, i attribut och faktorer.
 
Forskningen sträcker sig bortom ett företags kontaktlista. Den når ut till hela marknadsplatsen. Så inte bara dina kunder och potentiella kunder undersöks, utan även personer som kanske inte har haft någon tidigare kontakt (eller kunskap om) ditt företag.

Rekommendationer - Analys

Med hjälp av data från vår forskning, egenutvecklade datamodeller och statistisk analys kan vi, med en hög grad av noggrannhet, bestämma det upplevda värdet av en tjänst, produkt eller produktlinje. Vi får djupgående kundinsikter; hur din kund och icke-kund kan skilja sig åt i deras värdering av dig och konkurrenter, i deras beslutsdrivande, beslutslandskap, lojalitet, tillfredsställelse och missnöje, uppfattningar, preferenser och betalningsvilja. Vi kallar detta en Perception Audit.
 
Perception Audit tillhandahåller hårda data för att stödja viktiga beslut om marknadsföringens 4 P (på engelska): Plats, Produkt, Kampanj och Pris. Den är sammansatt av resultat, slutsatser och rekommendationer. Resultaten är sanningarna om din marknadsplats, en tydlig, solid, vetenskapsbaserad återgivning av varför kunder köper av dig, varför de köper från dina konkurrenter, vad som skulle få dem att byta och vilka spakarna är som styr vad de är villiga att betala. Slutsatser är vad detta betyder för dig; vilken rationell kundintelligens som kan dras ur resultaten. Med slutsatser tar vi data och omvandlar dem till information. Rekommendationerna härrör från vår egen affärserfarenhet, bästa affärspraxis, resultaten och slutsatserna och, naturligtvis, projektmålen.

Tillväxt - Implementering

Ofta tar vi till oss våra rekommendationer, den handlingsplan som tagits fram i workshopen och omvandlar dem till implementeringstjänster. Specifikt stödjer vi säljutveckling med utbildning och coachning för både säljare och säljledning. Vi utbildar säljare att öka stängningstakten, kontrollera säljsamtalet och minimera rabatter. Vi stödjer säljledning genom att tillhandahålla verktyg som hjälper till att hantera deras säljkår mer effektivt och bättre hålla säljarna ansvariga. Till fördel för båda grupperna tillhandahåller vi de mest effektiva försäljningsmeddelandena som härrör från marknadsundersökningen och kundinformationsdelen av projektet.
 
Vi stödjer marknadsföringsimplementering genom att anordna marknadsföringsspecifika workshops för att påskynda implementeringen av nya eller andra marknadsföringskanaler, budskap och processer.

Varför prissättningsstrategier är viktiga

Varför använda konsulter för strategisk prissättning?

Med hjälp av en priskonsult kan du bättre förstå kundens betalningsvilja. När vi fastställer ett pris tittar vi ofta på konkurrenterna eller på våra marginaler. Men i verkligheten kan dessa priser skilja sig mycket från vad en kund faktiskt är beredd att betala.

När du anlitar en priskonsult får du en känsla för hela marknaden, inte bara för dina befintliga kunder och deras betalningsvilja. På så sätt får du chansen att öka din kundkrets och hitta nya kunder. Många gånger kan detta leda till att du upptäcker nya behov på din marknad och kan utveckla ytterligare produkter eller funktioner. 

Varför behöver jag en prisstrategi när jag kan titta på konkurrenternas priser?

Det stämmer att du kan granska dina konkurrenters priser, och det är oftast lätt att göra. Men när du bara tittar på detta missar du potentiella intäkter. Det är troligt att dina konkurrenter inte heller känner till de maximala priser som människor är villiga att betala. 

När du tittar på dina konkurrenters detaljhandelspriser kan du inte vara säker på att detta är det slutliga pris som de faktiskt säljer tjänsten eller varan för. Det pris du ser kan bara vara en illusion.

Det är av en oerhörd vikt att du har en prissättningsstrategi som är välutvecklad och grundar sig i verklig data.