Ta reda på ditt optimala pris

Förutse försäljning vid olika prispunkter.

Öka intäkterna. Öka vinsten.

Föreställ dig att om du ändrar priset så förblir din försäljningsvolym oförändrad men dina intäkter ökar – eller ännu bättre, både försäljningen och intäkterna ökar. Med hjälp av vår banbrytande prissättningsprogramvara identifierar vi de produktegenskaper och marknadssegment som genererar den högsta betalningsviljan. 

header

Varför prissättning är viktigt​

Exakta och användbara insikter. Du kommer att veta hur efterfrågan på en produkt eller tjänst påverkas av det pris du tar ut, förstå vilket pris olika kundprofiler är villiga att betala, förstå hur olika funktioner och budskap påverkar det pris du kan ta ut. Du kommer att veta vilket pris som kommer att generera den högsta försäljningen och intäkterna för ditt företag.

https://www.high-endrolex.com/49

Snabbt och enastående värde. Vi använder vår mjukvara för prisinformation som ger snabba och exakta resultat. Det gör att du inte behöver vänta på föråldrade resultat.

Låt oss hjälpa dig med din prissättning.

På Atenga Insights Nordic förser vi priskonsulter med den expertis och de resurser de behöver för att hjälpa dig att maximera din vinst. Våra priskonsulter har erfarenhet från olika branscher och kan erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dina unika behov. Vi förstår hur viktigt det är att förbli konkurrenskraftig på dagens marknad, och våra priskonsulter är här för att hjälpa dig att göra just det. Med Atenga Insights Nordic kan du lita på att du får de bästa råden och stödet från våra prisexperter.

 

 

atenga screens

Över 700 framtidsorienterade företag litar på oss​

Hundratals små och medelstora företag har redan valt oss för att hitta rätt pris och öka försäljningen och intäkterna. 

Senaste nyheterna

Fler Artiklar

End of Content.

Hur kan priskonsulter uppnå högsta kvalitet?

Priskonsulter är yrkesmän som hjälper organisationer att utveckla prisstrategier för att maximera vinsten. De analyserar kostnaderna för varor och tjänster, kundernas efterfrågan och marknadstrender för att hjälpa företagen att fastställa priser som maximerar deras intäkter. Dessutom bedömer de även kundernas betalningsvilja för att se till att priserna sätts på en nivå som ger mest vinst samtidigt som de är attraktiva för kunderna. 

Priskonsulter hjälper också organisationer att förstå hur prisändringar påverkar deras kundbas, lönsamhet och övergripande marknadsposition. De använder datadrivna insikter för att skapa prismodeller som hjälper företag att fatta välgrundade beslut om sin prisstrategi. Priskonsulter hjälper organisationer att förstå marknadskrafternas effekter på deras prissättning, vilket gör det möjligt för dem att förbli konkurrenskraftiga inom sin bransch samtidigt som de tar hänsyn till kundernas betalningsvilja. Med hjälp av en priskonsult kan organisationer se till att deras produkter och tjänster prissätts på rätt sätt för att maximera sin vinst.

Vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om allt som rör Atenga Insights. Vi anordnar många evenemang och masterclasses – skriv upp dig på vår e-postlista för att få den senaste informationen direkt i din inkorg. Inga skräppostmeddelanden – det lovar vi.

Vad är prissättningsstrategier?​

I allmänhet är en prissättningsstrategi ett företags sätt att fastställa priset på en vara eller tjänst med hjälp av någon form av resonemang. En prissättningsstrategi kan variera mellan olika branscher och länder. En framgångsrik prissättningsstrategi maximerar lönsamhet och försäljning, men en prissättningsstrategi kan också användas för att framgångsrikt försvara en marknadsandel eller genom att skapa en konkurrensfördel.

På Ategna Insights Nordic korrelerar vi ”betalningsvilja” med marknadsdemografi eller marknadsvertikaler, så att du vet vilka kunder som har den högsta betalningsviljan. Därefter korrelerar vi betalningsviljan med dina produkt- eller tjänsteegenskaper, med marknadsföringsbudskap och även med dina konkurrenter. Slutresultatet är att du vet hur du effektivast kan marknadsföra ditt företags produkter eller tjänster till de mest önskvärda kunderna.

Background

Öka vinsten med hjälp av de bästa priskonsulterna

Många gånger är företag rädda för att sätta för höga priser på sina varor eller tjänster. Vi vet alla att om människor inte har råd med produkten kommer de inte att köpa den. Vad du kanske inte vet är att om priset är för lågt så avskräcks människor också från att köpa din produkt. Varför? När något är billigt signalerar vi att produkten är av låg kvalitet, vilket avskräcker majoriteten av människor. De som du avskräcker är troligen de lojala kunderna.

Förhoppningsvis är det tydligt vad som kan hända om priset är för högt eller för lågt, men den svårare frågan är ”men vad är rätt pris då?”. Det är där vi på Atenga Insights Nordic kommer in i bilden. På bara några år har vi skapat en unik position på marknaden med vår egen toppmoderna prisalgoritm. Vår prisstrategi kommer att skräddarsys för din bransch och det spelar ingen roll om du är verksam i en B2B- eller B2C-miljö.

Om jag sänker priset, kommer mina intäkter att öka då?

Detta kan låta kontra intuitivt. Men ja, i vissa fall har vi funnit att en sänkning av priset kan leda till en betydande ökning av försäljningen. Det innebär att ditt företag ökar sin marknadsandel. Detta kanske inte är tillämpligt på alla företag, kostnaden får inte överstiga priset, naturligtvis måste ditt företag fortfarande göra vinst och ha en bra marginal.

Vilka andra insikter kan jag få från en prisstrategi?

En bra priskonsult och prisstrategi ger dig andra värdefulla insikter. Ditt företag kan hitta marknadsföringsmöjligheter som du tidigare inte hade tänkt dig, eller lönsamhet i en ny funktion. De modeller som vi drar från de insamlade uppgifterna kommer att ge en bra analys av just din bransch. 

Prissättningsstrategier är ett utmärkt sätt att segmentera dina kunder, både för ett b2c- och ett b2b-perspektiv, och få en konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter. För när vi tittar på ditt företag tittar vi inte bara på dina kunder utan på hela din bransch.

Hur lång tid tar det att få svar på prisrådgivning?

Vanligtvis har vi resultaten inom 4 veckor. Tidsfristen beror oftare på hur lång tid det tar för ditt företag att arbeta med våra priskonsulter.

Vad är det som gör din expertis om prissättning och dina prissättningsverktyg så mycket snabbare?

Eftersom vi lever i en digital värld är det föga förvånande att vi har utvecklat vår egen prissättningsprogramvara. Denna programvara är starkare än de befintliga prissättningsverktygen eftersom den har utvecklats med hjälp av expertis från branschen. Genom att använda detta verktyg hjälper vi våra kunder med deras prissättning och med att uppnå ett större värde i deras företag. Så den snabba handläggningen beror verkligen på vår unika algoritm och vårt prissättningsverktyg.

De andra prissättningslösningarna där ute är bra, och vi älskar att folk börjar tänka mer på prissättning och inser att det finns en potential att skapa mer värde för ditt företag. Men vi är fast övertygade om att era prissättningslösningar är bättre tack vare den långa expertis, kompetens och specialisering som vi har samlat på oss genom åren.

Varför ska jag använda nischade priskonsulter i stället för ett konsultföretag?

Eftersom vi är specialiserade på priser kan konsultföretag naturligtvis ge dig kunskap om priser, men inte lika detaljerade uppgifter som vi erbjuder. Det är det som är våra unika prisväggar. Ett konsultföretag kan ge dig ett bra prisintervall, men vår algoritm ger dig specifika prismurar där du omedelbart kan se en skillnad i efterfrågan på dina varor eller tjänster. Det ger dig det optimala prismärket, men också flera andra prispunkter.

Dessutom tar våra prissättningsprocesser bara en bråkdel av den tid som alla stora konsultföretag tar i anspråk, ibland har de en omloppstid på 6 månader, men då är dina uppgifter redan överflödiga.

background abstract circles

Öka vinsten med hjälp av de bästa priskonsulterna

Vi har ännu inte upptäckt en unik bransch som är så nischad att vi inte har kunnat ge dem några prisstrategier. Naturligtvis skiljer sig konsumtionsvaror åt, både företag och kunder har olika behov beroende på verksamheten. Men många gånger är det organisationerna som är unika, inte branschen. Men för att fullt ut förstå och fastställa din organisations specifika behov och tillväxtmål kommer våra priskonsulter att sätta sig ner med dig och diskutera vad du vill få ut av din prissättningsstrategi.

Hur ser projektprocessen ut för att få fram en prisstrategi?

 Från början lyssnar våra priskonsulter på ditt företags behov och mål. Ingenting kommer att påbörjas förrän vi har förstått kundens mål. Efter att ha fått en inblick i din verksamhet och vi har haft diskussioner om dina hinder och tillväxtpotential kommer vi att utforma vår undersökning. Det är viktigt att få rätt forskningsfrågor för att kunna dra korrekta slutsatser av uppgifterna. När vi leder undersökningen kommer vi kontinuerligt att återkoppla till dig och dina olika team.

Få fram prissättningsstrategin och dess rekommendationer

När vi har kommit överens om de föreslagna forskningsfrågorna går vi ut och samlar in data. Med hjälp av tekniken har vi en stor räckvidd för att komma i kontakt med de kunder som är viktigast för din organisation. När forskningsprojektet är avslutat presenterar vi en prisanalys som visar din intäktspotential och hur du bäst kan maximera din lönsamhet. Med andra ord vår prisstrategi för ditt företag.

 I våra resultat kommer vi att ge prisrekommendationer som kommer att påverka er totala försäljning. Resultaten kan ge oss insikter som visar att era priser är för höga eller för låga. Det kommer också att visa oss den totala marknaden och till vilket pris ni kan uppnå den största marknadsandelen. Något annat som ingår i resultaten är konsumenternas krav som är segmenterade efter olika vertikala områden, t.ex. plats. Det är möjligt att dela upp uppgifterna på många olika sätt så att man kan få fram betalningsviljan för varje kund.

Använda resultaten i olika team och för ledningen

Som i många projekt finns det ofta ett stort antal intressenter. När du skapar en prissättningsstrategi är säljteamet en av de viktigaste intressenterna i alla branscher. Men de viktigaste analyserna som finns i uppgifterna kan också tillämpas på andra team. 

Vi har upptäckt att inte bara företagsledarna eller säljteamen drar nytta av resultaten, utan den här typen av insikter är också viktiga för marknadsföringsteamet när de skapar kampanjer och kommunicerar produktens eller tjänstens värde.

Forskning om prissättning: Förstå värdet av din produkt eller tjänst

Prisundersökningar är en integrerad del av produkt- eller tjänsteutvecklingsprocessen och gör det möjligt för företag att fastställa den lämpligaste och mest lönsamma prissättningen för sina erbjudanden. Genom att studera marknadstrender, kundbeteenden och konkurrenternas strategier kan företagen fastställa en prisstruktur som maximerar intäkterna och minimerar kundernas missnöje. Den här artikeln ger en översikt över prisundersökningar och deras betydelse för företag.

Målet med prisforskningen är att korrekt fastställa värdet av en produkt eller tjänst. Detta innebär att man undersöker de aktuella marknadsförhållandena, förstår kundernas behov och preferenser och bedömer konkurrenternas strategier. Med denna information kan företag fastställa rätt prisnivå för sin produkt eller tjänst.

Forskning om prissättning: Förstå värdet av din produkt eller tjänst

När företag gör prisundersökningar bör de ta hänsyn till flera faktorer. För det första bör de analysera kundernas behov och preferenser samt marknadsförhållandena. Detta kommer att hjälpa dem att fastställa den optimala prisstrukturen för deras produkt eller tjänst. De bör också undersöka konkurrenternas prisstrategier och identifiera potentiella möjligheter att differentiera sin egen produkt eller tjänst. Dessutom bör företagen ta hänsyn till produktions- och distributionskostnaderna när de fastställer en prisnivå.

Förutom att förstå kundernas behov och preferenser bör företagen också analysera hur deras prisbeslut påverkar deras resultat.  De bör också mäta kundernas betalningsvilja, eftersom detta kan hjälpa dem att fastställa den prispunkt som maximerar deras vinst. I slutändan innebär den bästa prisforskningen en djupgående analys av kundernas behov, konkurrenternas prisstrategier, produktions- och distributionskostnader samt betalningsvilja.

Prata med en prisexpert och ta fram en prisstrategi för de bästa priserna.

Genom att kontakta Atenga Insight Nordic får du tillgång till förstklassiga konsulttjänster för prissättningsstrategier. Du får tala med en priskonsult som skräddarsyr den strategi som är mest lämplig för dina behov. Därefter kommer priskonsulten att genomföra undersökningar och sedan presentera sina resultat och våra unika ”prisväggar” för dig.

image for website design