atenga insights logo with slogan

Atenga Insights Nordics Samarbetspartners

Genom åren har Atenga Insights etablerat många fruktbara affärsrelationer.  Vanligtvis samarbetar vi med branschexperter som har många års kunskap om den aktuella branschen. På så sätt kan vi skräddarsy våra olika expertkunskaper för att skapa den bästa prisstrategin för kunden.

Partnerskap och samarbete ger de allra bästa resultaten för våra kombinerade kunder.

Företag som vi har samarbetat med

Bli en partner till Atenga Insights Nordics

Tror du att ditt företag skulle passa bra för vår priskonsultation? Hör av dig så att vi kan ta reda på hur vi bäst kan hjälpa varandra.

Atenga Insights white logo

Atenga Insights är ett snabbt växande, globalt företag som utmanar priskonsultbranschen. Med hjälp av vår unika proprietära teknik PDA™ identifierar vi det pris och den positionering som kommer att generera högre försäljning och vinst för våra kunder.

© 2022 Atenga Insights Group AB. Alla rättigheter reserverade. Integritetspolicy & användarvillkor.