atenga insights logo with slogan

Förutse
Efterfrågan Försäljning Intäkter |

Vid olika priser

Öka intäkter. Öka försäljning.

Föreställ dig att om du ändrar priset så förblir din försäljningsvolym oförändrad men dina intäkter ökar – eller ännu bättre, både försäljningen och intäkterna ökar. Med hjälp av vår banbrytande prissättningsprogramvara identifierar vi de produktegenskaper och marknadssegment som genererar den högsta betalningsviljan. 

Ta kontakt med oss i dag!

Escort

Dave Smidebush - VP of Sales & Direct marketing

"När vi snart skulle lansera en ny produktkategori berättade Atenga Insights för oss hur vi skulle prissätta hela produktfamiljen för maximal lönsamhet och gav oss gedigna insikter om var vi skulle fokusera vår marknadsföring, även utanför vår normala kärnmarknad."

Telge Energi

Robert Nordström - Product Manager

"Atenga Insights har gett oss exakta förslag på hur vi kan använda prissättning för att öka både intäkter och lönsamhet. Rapporten lyfte fram de viktigaste punkterna på ett enkelt och tydligt sätt. "

Proficient Audio Systems

Keith Marshall - CEO

"Jag har fattat bra och dåliga beslut, men att anställa Atenga Insights var ett av de bästa beslut jag någonsin har fattat. "

Trip Advisor Business Listings

Alison Copus - VP Marketing

"Projektet gav oss de konkreta uppgifter vi behövde för att kunna kombinera våra nya produkter med våra kunders köppreferenser och betalningsvilja."

Varför prissättning är viktigt

Exakta och användbara insikter.
Du kommer att veta hur efterfrågan på en produkt eller tjänst påverkas av det pris du tar ut, förstå vilket pris olika kundprofiler är villiga att betala, förstå hur olika funktioner och budskap påverkar det pris du kan ta ut. Du kommer att veta vilket pris som kommer att generera den högsta försäljningen och intäkterna för ditt företag.

Snabbt och enastående.
Vårt program tar bara några veckor och avkastningen är också snabb.

atenga screens

Över 700 framtidsorienterade företag litar på oss

Hundratals små och medelstora företag har redan valt oss för att hitta rätt pris och öka försäljningen och intäkterna. 

Nyheter & Event

  • All Post
  • svenska
  • Svenska Event
Hur vi skapar framgång

21 november, 2022

Skapa en framgångshistoria för våra kunder, oavsett om de är B2B eller B2C och säljer en tjänst eller produkt. Så…

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om allt som rör Atenga Insights. Vi anordnar många evenemang och masterclasses – skriv upp dig på vår e-postlista för att få den senaste informationen direkt i din inkorg. Inga skräppostmeddelanden – det lovar vi.

Vad är prissättningsstrategier?​

I allmänhet är en prissättningsstrategi ett företags sätt att fastställa priset på en vara eller tjänst med hjälp av någon form av resonemang. En prissättningsstrategi kan variera mellan olika branscher och länder. En framgångsrik prissättningsstrategi maximerar lönsamhet och försäljning, men en prissättningsstrategi kan också användas för att framgångsrikt försvara en marknadsandel eller genom att skapa en konkurrensfördel.

På Ategna korrelerar vi "betalningsviljemåttet" med marknadsdemografi eller marknadsvertikaler, så att du vet vilka kunder som har den högsta betalningsviljan. Därefter korrelerar vi betalningsviljan med dina produkt- eller tjänsteegenskaper, med marknadsföringsbudskap och även med dina konkurrenter. Slutresultatet är att du vet hur du effektivast kan marknadsföra ditt företags produkter eller tjänster till de mest önskvärda kunderna.

Öka vinsten med hjälp av de bästa priskonsulterna

Många gånger är företag rädda för att sätta för höga priser på sina varor eller tjänster. Vi vet alla att om människor inte har råd med produkten kommer de inte att köpa den. Vad du kanske inte vet är att om priset är för lågt så avskräcks människor också från att köpa din produkt. Varför? När något är billigt signalerar vi att produkten är av låg kvalitet, vilket avskräcker majoriteten av människor. De som du avskräcker är troligen de lojala kunderna.

Förhoppningsvis är det tydligt vad som kan hända om priset är för högt eller för lågt, men den svårare frågan är ”men vad är rätt pris då?”. Det är där vi på Atenga kommer in i bilden. På bara några år har vi skapat en unik position på marknaden med vår egen toppmoderna prisalgoritm. Vår prisstrategi kommer att skräddarsys för din bransch och det spelar ingen roll om du är verksam i en B2B- eller B2C-miljö.

graphs of pricing

Om jag sänker priset, kommer mina intäkter att öka då?

Detta kan låta kontra intuitivt. Men ja. I vissa fall har vi funnit att en sänkning av priset kan leda till en betydande ökning av försäljningen. Det innebär att ditt företag ökar sin marknadsandel. Detta kanske inte är tillämpligt på alla företag, kostnaden får inte överstiga priset, naturligtvis måste ditt företag fortfarande göra vinst och ha en bra marginal.

Vilka andra insikter kan jag få från en prisstrategi?

En bra priskonsult och prisstrategi ger dig andra värdefulla insikter. Ditt företag kan hitta marknadsföringsmöjligheter som du tidigare inte hade tänkt dig, eller lönsamhet i en ny funktion. 

De modeller som vi drar från de insamlade uppgifterna kommer att ge en bra analys av just din bransch. Prissättningsstrategier är ett utmärkt sätt att segmentera dina kunder, både för ett b2c- och ett b2b-perspektiv, och få en konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter. För när vi tittar på ditt företag tittar vi inte bara på dina kunder utan på hela din bransch.

Hur lång tid tar det att få svar på prisrådgivning?

Vanligtvis har vi resultaten inom 4 veckor. Tidsfristen beror oftare på hur lång tid det tar för ditt företag att arbeta med våra priskonsulter.

Snabbare
Nichad

Vad är det som gör din expertis om prissättning och dina prissättningsverktyg så mycket snabbare?

Eftersom vi lever i en digital värld är det föga förvånande att vi har utvecklat vår egen prissättningsprogramvara. Denna programvara är starkare än de befintliga prissättningsverktygen eftersom den har utvecklats med hjälp av expertis från branschen. Genom att använda detta verktyg hjälper vi våra kunder med deras prissättning och med att uppnå ett större värde i deras företag. Så den snabba handläggningen beror verkligen på vår unika algoritm och vårt prissättningsverktyg.

De andra prissättningslösningarna där ute är bra, och vi älskar att folk börjar tänka mer på prissättning och inser att det finns en potential att skapa mer värde för ditt företag. Men vi är fast övertygade om att era prissättningslösningar är bättre tack vare den långa expertis, kompetens och specialisering som vi har samlat på oss genom åren.

Varför ska jag använda nischade priskonsulter i stället för konsultföretag?

Eftersom vi är specialiserade på priser kan konsultföretag naturligtvis ge dig kunskap om priser, men inte lika detaljerade uppgifter som vi erbjuder. Det är det som är våra unika prisväggar. Ett konsultföretag kan ge dig ett bra prisintervall, men vår algoritm ger dig specifika prismurar där du omedelbart kan se en skillnad i efterfrågan på dina varor eller tjänster.

Det ger dig det optimala prismärket, men också flera andra prispunkter. Dessutom tar våra prissättningsprocesser bara en bråkdel av den tid som alla stora konsultföretag tar i anspråk, ibland har de en omloppstid på 6 månader, men då är dina uppgifter redan överflödiga.

Vad händer om min bransch är unik & svår att relatera till andra branscher? Kan jag fortfarande få en konkurrenskraftig prisstrategi?

 Vi har ännu inte upptäckt en unik bransch som är så nischad att vi inte har kunnat ge dem några prisstrategier. Naturligtvis skiljer sig konsumtionsvaror åt, både företag och kunder har olika behov beroende på verksamheten. Men många gånger är det organisationerna som är unika, inte branschen. Men för att fullt ut förstå och fastställa din organisations specifika behov och tillväxtmål kommer våra priskonsulter att sätta sig ner med dig och diskutera vad du vill få ut av din prissättningsstrategi.

Hur ser projektprocessen ut för att få fram en prisstrategi?

Från början lyssnar våra priskonsulter på ditt företags behov och mål. Ingenting kommer att påbörjas förrän vi har förstått kundens mål. Efter att ha fått en inblick i din verksamhet och vi har haft diskussioner om dina hinder och tillväxtpotential kommer vi att utforma vår undersökning. Det är viktigt att ha rätt forskningsfrågor för att kunna dra korrekta slutsatser av uppgifterna. När vi leder undersökningen kommer vi kontinuerligt att återkoppla till dig och dina olika team.

Få fram prissättningsstrategin och dess rekommendationer

När vi har kommit överens om de föreslagna forskningsfrågorna går vi ut och samlar in data. Med hjälp av tekniken har vi en stor räckvidd för att komma i kontakt med de kunder som är viktigast för din organisation. När forskningsprojektet är avslutat presenterar vi en prisanalys som visar din intäktspotential och hur du bäst kan maximera din lönsamhet. Med andra ord vår prisstrategi för ditt företag.

I våra resultat kommer vi att ge prisrekommendationer som kommer att påverka er totala försäljning. Resultaten kan ge oss insikter som visar att era priser är för höga eller för låga. Det kommer också att visa oss den totala marknaden och till vilket pris ni kan uppnå den största marknadsandelen. Något annat som ingår i resultaten är konsumenternas krav som är segmenterade efter olika vertikala områden, t.ex. plats. Det är möjligt att dela upp uppgifterna på många olika sätt så att man kan få fram betalningsviljan för varje kund.

Använd resultaten i andra team och för ledningen

Som i många projekt finns det ofta ett stort antal intressenter. När du skapar en prissättningsstrategi är säljteamet en av de viktigaste intressenterna i alla branscher. Men de viktigaste analyserna som finns i data kan också tillämpas på andra team. Vi har upptäckt att inte bara företagsledarna eller säljteamen drar nytta av resultaten, utan den här typen av insikter är också viktiga för marknadsföringsteamet när de skapar kampanjer och kommunicerar produktens eller tjänstens värde.

Prata med en prisexpert och ta fram en prisstrategi för de bästa priserna.

Genom att kontakta Atenga Insight får du tillgång till förstklassiga konsulttjänster för prissättningsstrategier. Du får tala med en priskonsult som skräddarsyr den strategi som passar bäst för dina behov. Därefter kommer priskonsulten att genomföra undersökningar och sedan presentera sina resultat och våra unika ”prismurar” för dig.
Atenga Insights white logo

Genom att kontakta Atenga Insight Nordic får du tillgång till förstklassiga konsulttjänster för prissättningsstrategier. Du får tala med en priskonsult som skräddarsyr den strategi som passar bäst för dina behov. Därefter kommer priskonsulten att genomföra undersökningar och sedan presentera sina resultat och våra unika ”price walls” för dig.

© 2022 Atenga Insights Group AB. Alla rättigheter förbehållna. Integritetspolicy och villkor för tjänster