Seminarium – Så prishöjer du utan att tappa kunder

Om du missade vårt online seminarium nu i Februari, så kan du se en inspelning av det. Klicka på länken nedan så kommer du att få tillgång till webinariet (Obs den laddas ner till din desktop).

Mer om seminariet

I webinariet diskuteras de utmaningar som många företagare står inför när de pressas att öka lönsamheten i det rådande ekonomiska klimatet. På grund av inflation, begränsad tillgång till resurser och ekonomisk osäkerhet i Europa överväger många att höja sina priser, men är osäkra på hur mycket de kan höja dem utan att förlora kunder eller hamna bakom sina konkurrenter.

För att ta itu med dessa problem diskuterar Helge Gjerstad olika lösningar. Syftet med webbseminariet är att hjälpa företagare att förstå hur de kan utveckla sin försäljning och lönsamhet genom att ta hänsyn till kundernas betalningsvilja. Under presentationen kommer Helge Gjerstad, en certifierad affärsintelligensanalytiker med många års erfarenhet av konkurrens- och affärsintelligens, att diskutera effektiva prissättningsstrategier, vanliga misstag vid prissättning och hur man identifierar kundernas verkliga betalningsvilja för att sätta rätt pris och öka försäljning och vinst.