atenga insights logo with slogan

Undvik vanliga misstag inom B2B prissättning

När du reflekterar över de gångna månaderna och går in i ett nytt år, kommer du säkert att göra en inventering av hur ditt företag har fungerat och vad du behöver förändra.

En viktig del av denna reflektionsprocess är att gå tillbaka till grunderna och ställa en fråga till dig själv: Hur ofta tänkte du på din prissättning under 2022? Genom att utvärdera dina priser kan du inte bara lära dig mer om dina kunder, utan du kan också fastställa en baslinje att sikta på framöver.

Du måste utvärdera dina marginaler och efterfrågan. Vilka produkter eller tjänster presterade bättre än andra och vilka presterade sämre än andra? Prissättningen är en stor hävstång för ditt företag, och även små förbättringar kommer att ge snabba resultat. För att ändra dina priser kommer att ha en omedelbar effekt på dina intäkter – och vi har konstaterat att du på några veckor har tjänat en positiv avkastning på investeringen. Fördelen med oss som priskonsult är att vi mäter kundernas betalningsvilja i realtid.

Strategier för prissättning inom B2B

Det finns några vanliga prissättningsstrategier, t.ex. värdebaserad prissättning, kostnads-plus-prissättning och konkurrentbaserad prissättning. Värdebaserad prissättning innebär att man bedömer hur dina kunder eller potentiella kunder ser på värdet av din produkt, och detta baseras på ”känslovärden”. Konkurrensbaserad prissättning bygger på att man tittar på dina konkurrenters priser. Detta innebär att du alltid måste försöka hålla dig uppdaterad och hålla koll på branschpriser och andra viktiga analyser för din verksamhet. Slutligen innebär värdebaserad prissättning att det upplevda värdet av de tjänster eller produkter som företaget erbjuder kan användas för att styra kundernas prissättning.

Den sistnämnda värdebaserade prissättningen kan uppfattas som ”sweet spot”. Med denna strategi sätter du kunden i centrum – vilket innebär att du fokuserar på deras betalningsvilja för en viss tjänst eller produkt med en uppsättning definierade attribut.

Misstag i B2B-prissättningsstrategin

Det är lätt att missa prisuppgifterna. För många är detta område till synes okänt och outforskat. Ofta fokuserar vi på fel saker, t.ex. att sänka kostnaderna och öka marginalerna. Detta är några av de vanligaste misstagen i B2B-prissättningsstrategin.

Det är viktigt att ha en väl genomtänkt prissättningsstrategi när man säljer till företagskunder (B2B). Om man inte gör det kan det leda till missade försäljningsmöjligheter och minskade intäkter. Tyvärr gör många företag vanliga misstag när det gäller B2B-prissättningsstrategier, vilket leder till att de undervärderar sina tjänster och produkter eller tar för mycket betalt av sina kunder. För att se till att du får ut det mesta av dina prissättningsstrategier och undviker vanliga misstag får du här några tips om hur du undviker vanliga misstag i B2B-prissättningsstrategier.

1. Underskatta inte värdet av dina produkter och tjänster

Ett av de vanligaste misstagen i B2B-prissättningsstrategier är att underskatta värdet av de produkter och tjänster som säljs. Detta kan leda till underprissättning, vilket kan leda till förlorad vinst. För att undvika detta misstag är det viktigt att undersöka konkurrenternas priser och den övergripande marknaden för att fastställa värdet på dina produkter och tjänster. Detta hjälper dig att fastställa ett konkurrenskraftigt pris som är rättvist för både dig och dina kunder.

2. Don’t Forget to Consider Your Customer’s Value

Ett av de vanligaste misstagen i B2B-prissättningsstrategier är att underskatta värdet av de produkter och tjänster som säljs. Detta kan leda till underprissättning, vilket kan leda till förlorad vinst. För att undvika detta misstag är det viktigt att undersöka konkurrenternas priser och den övergripande marknaden för att fastställa värdet på dina produkter och tjänster. Detta hjälper dig att fastställa ett konkurrenskraftigt pris som är rättvist för både dig och dina kunder.

3. Basera inte priserna enbart på kostnader

Ett annat vanligt misstag i B2B-prissättningsstrategier är att basera priserna enbart på kostnader. Även om det är viktigt att ta hänsyn till kostnaderna kan det leda till underprissättning, vilket leder till förlorad vinst. Att basera priserna enbart på kostnader kan också leda till överpriser, vilket leder till missnöje hos kunderna. För att undvika detta misstag är det viktigt att ta hänsyn till det värde som dina kunder får och de konkurrenskraftiga marknadspriserna när du fastställer dina priser.

4. Ignorera inte marknadstrender

Ett annat vanligt misstag i B2B-prissättningsstrategier är att basera priserna enbart på kostnader. Även om det är viktigt att ta hänsyn till kostnaderna kan det leda till underprissättning, vilket leder till förlorad vinst. Att basera priserna enbart på kostnader kan också leda till överpriser, vilket leder till missnöje hos kunderna. För att undvika detta misstag är det viktigt att ta hänsyn till det värde som dina kunder får och de konkurrenskraftiga marknadspriserna när du fastställer dina priser.

5. Försumma inte prissättningsstrategier

Prissättningsstrategier är en viktig del av alla B2B-prissättningsstrategier. Utan en effektiv prisstrategi kan det vara svårt att maximera vinsten. För att se till att du får ut det mesta av dina prissättningsstrategier är det viktigt att överväga de olika typerna av prissättningsstrategier som finns tillgängliga, t.ex. volymrabatter, dynamisk prissättning och segmentering.

6. Överse inte dina konkurrenter

Det är viktigt att hålla ett öga på dina konkurrenter när du fastställer priserna. På så sätt kan du hålla dig konkurrenskraftig och se till att du inte tar för mycket eller för lite betalt för dina produkter och tjänster. Dessutom är det viktigt att vara medveten om eventuella förändringar som dina konkurrenter gör i sina prissättningsstrategier.

Genom att följa dessa tips kan du undvika de vanligaste misstagen som många företag gör när de fastställer prisstrategier för B2B. På så sätt kan du maximera din vinst och se till att dina kunder får mest värde för sina pengar.

More news like this one:

  • News and Press
Load More

End of Content.

Atenga Insights white logo

Atenga Insights is a fast-growing, global company that is challenging the pricing consulting industry. Using our unique proprietary PDA™ technology, we identify the price and positioning that will generate higher sales and profits for our clients.